General Assembly

GRNCA निर्बाचन समितीको सुचना

GRNCA को नबौँ कार्यसमिति निर्बाचन प्रयोजनको लागि निर्बाचन समितीको समय तालिका बमोजीम यस संस्थाका महासचिबले संस्थाका अध्यक्ष र निर्बाचन समितीका सदस्यको रोहबरमा निर्बाचन समितीको संयोजक समक्ष  20th March 2017 बिहान दश बजे मतदाता नामावलीको प्रारम्भिक प्रतिबेदन संपुर्ण membership forms को साथमा  ( 363 Old life members list  + 83 New life members list with membership forms + 399 New General members list with membership forms ) बुझाऊनु भयो । निर्बाचन समितीले उपरोक्त नामावली र आबेदन Forms हरु हेरेर  सामान्य चेक जाँच गरियो । 
निर्बाचन समय तालिका बमोजीम 21st March 2017 बिहान दश बजे सम्ममा उपरोक्त नामावली website मा राख्नु पर्ने भएकोले सोहि बमोजीमको तैयारी गर्न (नामावली र सबै forms हरुलाई spread sheet मा Alphabetical order मा मिलाएर राख्न  ) संस्थाका महासचिबलाई जीम्मा दिईयो । 
आज 21st March 2017 बिहान दश बजे संस्थाका महासचिब ओमकार अधिकारी बाट संस्थाका अध्यक्ष र निर्बाचन समितीका सदस्य द्वयको रोहबरमा  निर्बाचन समितीका संयोजक समक्ष माथी भनिए बमोजीमको संपुर्ण बिबरण ( मतदाता नामावली ,Alphabetical order मा मिलाएर राखिएका संपुर्ण आबेदन फारमहरु र सोहि बमोजीमको सदस्यता शुल्क संस्थाको बैंक एकाऊन्टमा जम्मा गरिएको प्रमाण ) प्राप्त भयो । 
संपुर्ण मतदाता नामावली संस्थाको official website www.grnca.org मा राखिएको छ । 
http://www.grnca.org/news/noticedetail/17
यदि सदस्यता बिबरणमा केहि कुरा सच्याऊनु पर्ने छ भने 
कृपया यहाँहरुले सप्रमाण भोली बिहान दश बजे भित्रै जानकारी गराऊनु होला । दाबी बिरोध वा सच्याऊनु पर्ने बिबरण readingnepali@yahoo.co.uk मा पठाऊनु हुन हार्दिक अनुरोध छ । 
पुनश्च : अन्तिम मतदाता नामावली भोली 
22nd March 2017 बेलुका ७ बजे 
GRNCA को official Website 
www.grnca.org मा प्रकासित गरिने छ । 
धन्यबाद 

संयोजक 
महेश गुरुंग 
निर्बाचन समिती 
GRNCA