Executive Committe

 

Tek Gurung 
CHAIRMAN 

Sushila Gurung
V.C

Bhimsen Khadka
V.C.

Dhana Rana Magar
V.C.

Yog Raj Limbu 
V.C

Yadav Shrestha
V.C.

 

Prabal Ghising 
V.C. 

Omkar Adhikari,
General Secretary

 

Saroj Thapa 
Treasure

 

Bikram Shrestha 

Secretary 

Jagannath Sapkota .
Asst. Treasure

 

Rudra jung Gurung 
Member

 

Iman sing Rai 
Member

Tul Bahadur Gurung
Member

 

Suresh Thapa 
Member

 

Himmat Sitaula 
Member

 

Mani Subedi 
Member

 

Udaya Ghising 
Member

 

  Laxman Shrestha 
Member

 

Durga Dhakal
Member

 

Harimaya Gurung 
Member

 

Bandana KC 
Member

 

Roma Gurung 
Member