Executive Committe

KRISHNA P. NEUPANE
CHAIRMAN 

Sushila Gurung
V.C

Bhimsen Khadka
V.C.

Dhana Rana Magar
V.C.

Deepak Gurung
V.C

Yadav Shrestha
V.C.

Nabaraj Neupane
V.C. 

Omkar Adhikari,
General Secretary

Tek Bahadur Gurung
Treasure

Iman Sing Rai

Secretary 

Chet Regami .
Asst. Treasure

 

L.B Subba (Yograj)
Member

 

Bikram Shrestha
Member

Tul Bahadur Gurung
Member

Siddanta Ghimire
Member

Karun Adhikari
Member

Khem Bahadur Thapa
Member

Krishna Prasad Acharya
Member

  Hom Bahadur Rana
Member

Durga Dhakal
Member

Nabaraj Parajuli
Member

Kalpana Subedi Pandit
Member

Saroj Thapa
Member